Over de boerderij

Op deze pagina vindt u informatie over onze boerderij, onze financiële huishouding en onze omgang met privacy en ongewenst gedrag. Iets naar beneden leest u voor welke doelgroepen wij werken. Onderaan deze (en de andere pagina's) vindt u afzonderlijke links naar onze missie, visie en strategie en naar de overzichten van onze organisatie (betaalde krachten en bestuursleden) en de vele partners waarmee wij samenwerken. Ook vindt u hier onder 'Boerderijwinkel' een link naar heerlijke recepten van Magda, vrijwilligster in onze boerderijwinkel.

 

Kinder- én zorgboerderij

Boerderij Daalhoeve is van oorsprong een kinderboerderij in het hart van Daalhof, een wijk in het westen van Maastricht. De boerderij is gevestigd in een oude hoeve uit 1936 met traditionele cour en daaromheen stallen en kleine weilanden. Boerderij Daalhoeve wordt gedraaid door betaalde medewerkers en ruim honderd vrijwilligers en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, bewoners en kinderen uit Daalhof zelf maar ook uit andere wijken in Maastricht en elders. Mensen die vroeger als kind naar de boerderij kwamen, doen dat als volwassene nog steeds, nu met hun kinderen of kleinkinderen.

Boerderij Daalhoeve is sinds de overname door een vrijwilligersbestuur in 2012 uitgegroeid tot meer dan een drukbezochte kinderboerderij, waar kinderen kennis maken met de natuur en dieren en producten van de boerderij. Het is inmiddels ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor de buurt. De boerderij is zes dagen per week open en meerdere keren per jaar vinden er bijzondere activiteiten plaats. Mensen treffen elkaar in de gezellige horecaruimte binnen (de 'Koojstal') of op de terrassen buiten, op de cour of achter de boerderij naast de speeltuin.

Daalhoeve heeft zich sinds 2016 ook ontwikkeld tot een zorgboerderij. Op de boerderij werken cliënten van diverse maatschappelijke instellingen voor onder meer verstandelijk gehandicapten, ex-gedetineerden en moeilijk lerende kinderen. Dat doen ze deels op het terrein zelf en deels elders. Daalhoeve doet het groenbeheer op verschillende plekken in Maastricht, zowel binnen de eigen wijk als daarbuiten. Ook verzorgt de boerderij de dieren in het stadspark van Maastricht.

 

Inheemse en uitheemse dieren

Daalhoeve biedt onderdak aan een breed palet van diersoorten. In beginsel zijn alle boerderijdieren op onze boerderij te zien. Vanwege de beperkte ruimte kiezen we daarbij soms wel voor de minivariant, zoals bij onze minipaardjes. Daarnaast hebben we een kleine verzameling uitheemse dieren. Onder de knop 'Dieren' op deze website leggen we uit waarom we die hebben. 

 

Verkoop eigen producten

Over het boerderijterrein loopt de Eetbare Loper, waarmee we laten zien welke groenten en fruit in onze streken worden verbouwd. In het bijenhuis wordt getoond hoe honing wordt geproduceerd. Producten van het eigen erf worden samen met andere streekgebonden producten verkocht in de boerderijwinkel.

 

Onze financiële huishouding: het 'huishoudboekje'

Boerderij Daalhoeve is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn een algemene maatschappelijke voorziening voor de gemeente Maastricht, maar hebben daarnaast eigen ondernemende activiteiten. Dat wil zeggen dat wij onze inkomsten zowel verwerven uit publieke middelen van de gemeente Maastricht als uit eigen activiteiten. Anno 2019 dekken wij grofweg een derde van onze kosten uit eigen inkomsten.

Aan de basis van onze financiële huishouding staat een afspraak met de gemeente Maastricht. Wij bieden elke dag 65 plekken aan voor dagbesteding voor vrijwilligers. Omdat wij zo’n laagdrempelige voorziening zijn, kunnen vrijwilligers met verschillende achtergronden (en soms problemen) bij ons terecht. Het idee van de gemeente is dat mensen die het moeilijk hebben in het leven en bij ons een zinvolle dagbesteding vinden, minder snel een beroep hoeven te doen op duurdere voorzieningen elders. Als tegenprestatie voor het aanbieden van 65 plekken krijgen wij van de gemeente een vaste vergoeding per dagbestedingsplek. Daarmee kunnen wij de kosten betalen die met die plekken samenhangen. Die variëren van diervoeding en werkkleding tot de lonen van onze betaalde medewerkers (die de vrijwilligers aansturen en begeleiden), de huur van het gebouw van de gemeente, de energielasten en de specifieke inrichting van onze werkplekken die nodig is om vrijwilligers goed hun werk te laten doen.

Naast de vergoeding voor de dagbestedingsplekken hebben wij ook eigen inkomsten. Dat zijn om te beginnen de inkomsten uit de horeca (die geen alcohol schenkt) en de winkel. Met het hoge aantal bezoekers dat wij trekken, halen wij daaruit een significante omzet. En ondanks dat wij lage prijzen hanteren, leidt dat ook tot een bescheiden winst. Die reserveren wij altijd voor bijzondere projecten, zoals de aanleg van de verblijven voor de otters, stokstaartjes, servals en prairiehondjes. Daarnaast halen wij een bescheiden omzet uit de verhuur van ruimtes en het faciliteren van ontvangsten en kinderfeestjes.

Tot slot voeren wij momenteel twee betaalde opdrachten uit. De eerste is het beheer van het groen rondom kasteel Vaeshartelt, de tweede is de verzorging van de dieren in het stadspark van Maastricht. Tegenover de inkomsten die we uit deze opdrachten halen, staan natuurlijk ook kosten. Denk bijvoorbeeld aan alle gereedschappen die we daarvoor moeten gebruiken en het vervoer van de vrijwilligers die op deze plekken werken. 

Andere activiteiten in het groenbeheer buiten de boerderij, zoals het beheer van de heuvel tegenover het tankstation aan de Keurmeestersdreef en van het terrein bij het tuincentrum aan de Lammergierstraat, doen wij ‘om niet’. Wij doen die projecten omdat we daarmee meer dagbestedingsplekken kunnen aanbieden. En daarnaast natuurlijk ook om de buurt Daalhof mooier en leuker te maken. 

 

Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring. 

 

Ongewenst gedrag

Binnen Daalhoeve willen wij ongewenst gedrag tegengaan. Ongewenst gedrag kan zich op verschillende manieren en in verschillende vormen voordoen. Het kan gaan om seksuele intimidatie, discriminatie, fysiek geweld en verbaal geweld. Wanneer u denkt dat er sprake is geweest van ongewenst gedrag naar u of een ander toe, door één van onze medewerkers, kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

 

Lidmaatschappen

Boerderij Daalhoeve is lid van de VVV in Maastricht, de Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN) en de European Federation of City Farms (EFCF).

Voor wie?

Aanbieders van workshops

Bedrijven

Beheer voor derden

Maatschappelijke instellingen

Particulieren en groepen

Scholen

Vrijwilligers en stagiares