Over de boerderij

Op deze pagina vindt u informatie over onze boerderij, onze financiële huishouding, onze omgang met privacy en ongewenst gedrag en ons hondenbeleid.

Kinder- én zorgboerderij

Boerderij Daalhoeve is van oorsprong een kinderboerderij in het hart van Daalhof, een wijk in het westen van Maastricht. De boerderij is gevestigd in een oude hoeve uit 1936 met traditionele cour en daaromheen stallen en kleine weilanden. Boerderij Daalhoeve wordt gedraaid door betaalde medewerkers en ruim honderd vrijwilligers en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, bewoners en kinderen uit Daalhof zelf maar ook uit andere wijken in Maastricht en elders. Mensen die vroeger als kind naar de boerderij kwamen, doen dat als volwassene nog steeds, nu met hun kinderen of kleinkinderen.

Boerderij Daalhoeve is sinds de overname door een vrijwilligersbestuur in 2012 uitgegroeid tot meer dan een drukbezochte kinderboerderij, waar kinderen kennis maken met de natuur en dieren en producten van de boerderij. Het is inmiddels ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor de buurt. De boerderij is zeven dagen per week open en gratis toegankelijk. Mensen treffen elkaar in de gezellige horecaruimte binnen (de 'Koojstal') of op de terrassen buiten, achter de boerderij naast de speeltuin.

Daalhoeve heeft zich sinds 2016 ook ontwikkeld tot een zorgboerderij. Op de boerderij werken veel vrijwilligers met de meest diverse achtergronden, van jong tot oud, Nederlands- en anderstalig en wel of niet met een afstand tot de arbeidsmarkt of fysieke of psychische beperking. Iedereen is bij ons welkom. Wij hanteren bewust een lage drempel en delen vrijwilligers 'aan de poort' niet in hokjes in. Om onze ontwikkeling naar (ook) zorgboerderij te ondersteunen, zijn wij sinds 2022 lid van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren, en tevens aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg.

Binnen en buiten Daalhof

Vrijwilligers kunnen bij ons op verschillende plekken aan de slag. Onze hoofdlocaties zijn momenteel Boerderij Daalhoeve zelf, het 'Erica-terrein' (een inmiddels in hoogstam fruitboomgaard veranderde wei elders in Daalhof), Buitenplaats Vaeshartelt en het zonnepark Belvédère. Terwijl de boerderij een vrij drukke omgeving biedt waar veel te doen is, is vooral Vaeshartelt zeer geschikt voor mensen die graag rustig buiten in de natuur willen werken. Verder verzorgen wij de dieren in het stadspark van Maastricht en het groenbeheer op meerdere, grotere en kleinere, plekken in en rond de boerderij en elders in Maastricht.  

Inheemse en uitheemse dieren

Daalhoeve biedt onderdak aan een breed palet van diersoorten. Alle boerderijdieren zijn bij ons te zien. Vanwege de beperkte ruimte en steeds strengere eisen op het gebied van dierenwelzijn kiezen we daarbij vaak wel voor de minivariant. Zo hebben we minipaardjes, minivarkens, minirunderen en mini-ezels. Daarnaast hebben we een kleine verzameling uitheemse dieren. Onder de knop 'Dieren' op deze website leggen we uit waarom we die hebben.

Verkoop eigen producten

Over het boerderijterrein loopt de Eetbare Loper, waarmee we laten zien welke groenten en fruit in onze streken worden verbouwd. Op het voorplein richten wij iedere jaar een moestuin in. Ook staan hier elk seizoen bakken met groenten 'op hoogte'. In het bijenhuis tonen we hoe honing wordt geproduceerd. Producten van het eigen erf worden samen met andere streekgebonden producten verkocht in de boerderijwinkel, of verwerkt in gerechten in de Koojstal.

Onze financiële huishouding: het 'huishoudboekje'

Boerderij Daalhoeve is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn een algemene maatschappelijke voorziening voor de gemeente Maastricht, maar hebben daarnaast eigen ondernemende activiteiten. Dat wil zeggen dat wij onze inkomsten zowel verwerven uit publieke middelen van de gemeente Maastricht als uit eigen activiteiten. Over 2021 dekten wij zo'n 40% van onze kosten uit eigen inkomsten.

Aan de basis van onze financiële huishouding staat een afspraak met de gemeente Maastricht. Wij bieden elke dag 65 plekken aan voor dagbesteding voor vrijwilligers. Omdat wij zo’n laagdrempelige voorziening zijn, kunnen vrijwilligers met verschillende achtergronden (en soms problemen) bij ons terecht. Het idee van de gemeente is dat mensen die het moeilijk hebben in het leven en bij ons een zinvolle dagbesteding vinden, minder snel een beroep hoeven te doen op duurdere voorzieningen elders. Als tegenprestatie voor het aanbieden van 65 plekken krijgen wij van de gemeente een vaste vergoeding per dagbestedingsplek. Daarmee kunnen wij de kosten betalen die met die plekken samenhangen. Die variëren van diervoeding en werkkleding tot de lonen van onze betaalde medewerkers (die de vrijwilligers aansturen en begeleiden), de huur van het gebouw van de gemeente, de energielasten en de specifieke inrichting van onze werkplekken die nodig is om vrijwilligers goed hun werk te laten doen.

Naast de vergoeding voor de dagbestedingsplekken hebben wij ook eigen inkomsten. Dat zijn om te beginnen de inkomsten uit de horeca (die geen alcohol schenkt) en de winkel. Met het hoge aantal bezoekers dat wij trekken, halen wij daaruit een significante omzet. En ondanks dat wij lage prijzen hanteren, leidt dat toch tot een bescheiden winst. Daarnaast halen wij een bescheiden omzet uit de verhuur van ruimtes (gebruikersvergoedingen) en het faciliteren van ontvangsten en kinderfeestjes.

Tot slot voeren wij enkele betaalde opdrachten uit, zoals:

- het beheer van het groen rondom Buitenplaats Vaeshartelt en Villa Kanjel;

- het fungeren als praktijklocatie voor opleidingen dierverzorging (mbo) van Yuverta;

- de verzorging van de dieren in het stadspark van Maastricht;

- de begrazing met onze schaapskudde van het groen rond het zonnepark Belvédère.

Tegenover de inkomsten die we uit deze opdrachten halen, staan natuurlijk ook kosten. Denk bijvoorbeeld aan alle gereedschappen die we daarvoor moeten gebruiken en het vervoer van de vrijwilligers die op deze plekken werken.

Andere activiteiten in het groenbeheer buiten de boerderij, zoals het beheer van de heuvel tegenover het tankstation aan de Keurmeestersdreef en van het terrein bij het tuincentrum aan de Lammergierstraat, doen wij ‘om niet’. Wij doen die projecten omdat we daarmee meer dagbestedingsplekken kunnen aanbieden. En daarnaast natuurlijk ook om de buurt Daalhof mooier en leuker te maken.

Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring.

Ongewenst gedrag

Binnen Daalhoeve willen wij ongewenst gedrag tegengaan. Ongewenst gedrag kan zich op verschillende manieren en in verschillende vormen voordoen. Het kan gaan om seksuele intimidatie, discriminatie, fysiek geweld en verbaal geweld. Wanneer u denkt dat er sprake is geweest van ongewenst gedrag naar u of een ander toe, door één van onze medewerkers, kunt u contact opnemen met onze bedrijfsleider Ralph Frissen.

Ons hondenbeleid

Honden zijn op Daalhoeve alleen welkom op de terrassen en in de Koojstal, op voorwaarde dat ze aangelijnd zijn. Op de rest van het terrein zijn ze in beginsel niet welkom. Dit geldt niet voor blindengeleidehonden. Zij mogen wel overal op het terrein komen.

Bent u bezig met het socialiseren van uw pup, dan mag u eventueel ook terecht op het hele terrein. Overleg dan wel eerst met de aanwezige beheerder of assistent-beheerder. En de pup moet natuurlijk altijd worden aangelijnd.

Lidmaatschappen

Boerderij Daalhoeve is lid van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren, de Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN) en de European Federation of City Farms (EFCF).

Contactgegevens

Stichting Boerderij Daalhoeve
Alesiahof 40
6215 SX, Maastricht
043 - 3474786

Openingstijden

ma-do 10:00 - 17:00
vr
10:00 - 19:00
za 10:00 - 21:00
zo 10:00 - 19:00