Medewerkers en bestuur

Stichting Boerderij Daalhoeve wordt bestuurd door een volledig uit vrijwilligers bestaand bestuur. Het bestuur functioneert niet op afstand, maar neemt diverse organisatietaken op zich. De bedrijfsvoering van Daalhoeve is in handen van een bedrijfsleider. De organisatie bestaat verder uit vier teams: Staf (twee medewerkers, 1 fte), Dier en Groen (vier medewerkers, 3,8 fte), Zorg (vier medewerkers, 3,3 fte) en Horeca (twee medewerkers, 1,8 fte).

Op de werkvloer zijn zo’n 130 vrijwilligers, stagiaires en cliënten van maatschappelijke instellingen werkzaam. Zij doen het leeuwendeel van het dagelijkse werk.

Tot slot worden wij ondersteund door Ambassadeurs, een onafhankelijke klachtencommissie en enkele adviseurs, die op hun specifieke terrein van deskundigheid en op vrijwillige basis hand- en spandiensten verlenen aan Daalhoeve.

Ralph Frissen
Bedrijfsleider
Marie Biesmans
Psychologe
Lukas Gerkens
Ergotherapeut
Henk Cuijpers
Begeleider zorg
Dominique Giesen
Hoofd dierverzorger
Katrien Geelen
Hoofd dierverzorger exoten
Rick Stevens
Dierverzorger & social media
Ashley Rouschop
Dierverzorger & begeleider zorg
Elin Troquet
Dierverzorger
Susanne de Graaf
Dierverzorger exoten
Zara Meijers
Dierverzorger
Willem Schelberg
Beheerder externe projecten
Jeffrey Schwanen
Medewerker externe projecten
Miranda Harren
Leidinggevende Boerderijwinkel
Manaf Daher
Chef-kok
Loen Schroeders
Voorzitter bestuur, externe contacten
Noël Frissen
Penningmeester bestuur, personeel en financiën
Albert Hoenjet
Secretaris bestuur
Roland de Vries
Bestuurslid
Paula Daenen
Bestuurslid
Joost Nijssen
Adviseur van het bestuur, preventiemedewerker
Jan Smeets
Penvoerder, website
Contactgegevens

Stichting Boerderij Daalhoeve
Alesiahof 40
6215 SX, Maastricht
043 - 3474786

Openingstijden

ma-do 10:00 - 17:00
vr
10:00 - 19:00
za 10:00 - 21:00
zo 10:00 - 19:00