Partners

Wij werken op structurele basis samen met een groot aantal partners. 

Wij realiseren in opdracht van de gemeente Maastricht gedurende vijf dagen in de week 65 dagbestedingsplaatsen voor mensen die mogelijk anders in een duurder zorgtraject terecht zouden kunnen komen. Voor deze dagbestedingsplaatsen ontvangen wij een vergoeding per plaats. Daarnaast beheren wij in opdracht van de gemeente Maastricht het dierenpark in het stadspark van Maastricht. Ook beheren wij 'om niet' voor de gemeente de groene weide tegenover het tankstation aan de Keurmeestersdreef.

Wij beheren het groen op het buurtplein van Daalhof en werken samen met een aantal bewoners in Daalhof die in hun eigen woonomgeving zelf openbare groenstroken beheren.

Van de Stichting Elisabeth Strouven pachten wij een groene weide aan de Hermesweg en Lammergierstraat in Daalhof (het 'Erica-terrein'), die wij laten begrazen en hebben ingericht met hoogstam fruitbomen.

De Stichting Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Radar gebruikt onze boerderij als thuisbasis voor de dagbesteding van een tiental cliënten.

Maandelijks organiseren wij een eetavond voor buurtbewoners die te kampen hebben met eenzaamheid ('Social Monday'). De deelnemers worden aangereikt door diverse hulpverlenende instanties, zoals Stichting Humanitas, Mondriaan en Envida

De buitenschoolse opvang de Beestenbende huurt op onze boerderij een ruimte voor de opvang van kinderen.

Gijs en Els van 't Klooster huren op onze binnenplaats een ruimte voor hun slagerij.

Wij leveren eigen boerderijproducten (zoals vlees, eieren en honing) aan de volgende horecazaken in Maastricht en omgeving: Brasserie Tapijn, Stadsbrouwerij de Maastrichter Maltezer, Gulpener BrouwLokaal, 't Wycker Cabinet, The Broth Bar, Coffeelovers en La Mosa.

Imkerij Beelicious verzorgt de bijenvolkeren in ons bijenhuis.

In opdracht van de Bosgroep beheren wij het groen rond de buitenplaats Kasteel Vaeshartelt.

Leerlingen van het CITAVERDE College kunnen bij ons alle praktijkgerichte stages lopen voor de mbo-opleiding dierverzorging. Vanaf september 2019 gebruikt het college het leslokaal op onze boerderij en het 'Erica-terrein' voor praktijklessen voor studenten mbo dierverzorging niveaus 3 en 4. 

Elke maandag werkt een tiental leerlingen uit het speciaal onderwijs van de Campus Special Need met ons mee op de boerderij en ('s middags) op de buitenplaats Kasteel Vaeshartelt.

Twee dagen in de week werken drie leerlingen van de speciaal onderwijsschool Don Bosco onder begeleiding mee in onze horecavoorziening. 

Het UWV, de gemeentelijke sociale dienst, het Sociaal Team Daalhof, Mondriaan, Reclassering en Buro Halt verwijzen regelmatig vrijwilligers naar onze boerderij om er een zinvolle dagbestedingsactiviteit te vervullen. 

Maandelijks komt de Mosae Zorggroep met een aantal ouderen met dementieklachten naar de boerderij om eenvoudige werkzaamheden te verrichten.

Maandelijks bieden wij in samenwerking met Quiet een gratis lunch aan aan twee volwassenen en kinderen. Quiet is een organisatie die zich inzet voor mensen die in armoede leven.

Met het CNME Maastricht en de Samenwerkende Dierenorganisaties in Maastricht organiseren wij regelmatig gezamenlijke activiteiten.

Met de Stichting Jeugdwerk Pottenberg werken wij samen bij het organiseren van thema- en/of knutselmiddagen ter gelegenheid van bijvoorbeeld Pasen, Kerstmis, Moederdag of Halloween. 

En tot slot werken wij zelfs samen met Sinterklaas. Hij brengt elk jaar enkele dagen vóór zijn verjaardag een bezoek aan de boerderij.