Partners

Wij werken op structurele basis samen met een groot aantal partners. Dit zijn onze partners anno april 2022.

Wij realiseren in opdracht van de gemeente Maastricht gedurende vijf dagen in de week 65 dagbestedingsplaatsen voor mensen die mogelijk anders in een duurder zorgtraject terecht zouden kunnen komen. Hiervoor ontvangen wij een vergoeding per plaats. Daarnaast beheren wij in opdracht van de gemeente Maastricht het dierenpark in het stadspark van Maastricht. Ook beheren wij 'om niet' voor de gemeente de groene weide tegenover het tankstation aan de Keurmeestersdreef en een weiland in Amby. Tevens beheren wij een deel van het groen op het buurtplein van Daalhof.

Van de Stichting Elisabeth Strouven pachten wij een groene weide aan de Hermesweg en Lammergierstraat in Daalhof (het 'Erica-terrein') en een weiland aan de Goudenweg in Daalhof, die wij laten begrazen en hebben ingericht met hoogstam fruitbomen.

Wij werken samen met Stichting HARTwerkt in een twee jaar durend project (tot voorjaar 2024) en onderzoek met en van de Universiteit Maastricht. HARTwerkt helpt mensen met problemen, gevoeligheden en/of kwetsbaarheden door hen in contact te brengen met ervaringsdeskundigen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit blijkt in de praktijk vaak veel beter te werken dan de inzet van professionals.

De buitenschoolse opvang de Beestenbende huurt op onze boerderij een ruimte voor de opvang van kinderen.

Gijs en Els van 't Klooster huren op onze binnenplaats een ruimte voor hun slagerij. Het vlees betrekken wij van twee leveranciers in Overijssel: De Feijter (varkens) en Woertink (runderen). Beide bedrijven laten hun dieren het hele jaar door buiten lopen, vaak in natuurgebieden en waterwingebieden.

Wij leveren eigen boerderijproducten (zoals vlees, eieren en honing) aan de volgende horecazaken in Maastricht en omgeving: Brasserie Tapijn, Stadsbrouwerij de Maastrichter Maltezer, Onglet, La Mosa, Villa Kanjel, Vaeshartelt, JesseFresh en Distrikt04.

Imkerij Beelicious verzorgt de bijenvolkeren in ons bijenhuis.

De 'kunstenmakers' Benedicte van der Velden en Jenneke van der Weijden hebben met hun bedrijf Keigoed.org vele versieringen verzorgd op de boerderij en het terrein, van de muurschilderingen, beschilderde bar en het ganzenbord in de Koojstal tot het speelobject aan het kabouterpad.

De Stichting Project-7blad droeg financieel bij aan de aanplant van hoogstam fruitbomen in het weiland aan de Goudenweg in Daalhof.

In opdracht van de Bosgroep beheren wij het groen rond de buitenplaats Kasteel Vaeshartelt. Wij beheren eveneens het groen rond Villa Kanjel.

Voor Bodemzorg Limburg verzorgen wij de begrazing van de zonneparken Belvédère (in Maastricht) en Bocholtz.

Leerlingen van Yuverta kunnen bij ons alle praktijkgerichte stages lopen voor de mbo-opleiding dierverzorging. Vanaf september 2019 gebruikt het college het leslokaal op onze boerderij en het 'Erica-terrein' voor praktijklessen voor studenten mbo dierverzorging niveaus 3 en 4.

Jaarlijks komen leerlingen van het United World College (UWC) in Maastricht ons in grote getale helpen bij de landelijke vrijwilligersactie NLDoet. In 2021 organiseerden zij ook een adoptieactie om Daalhoeve financieel te ondersteunen. Veel leerlingen van het UWC volgen bij ons hun maatschappelijke stage.

Diverse organisaties verwijzen regelmatig deelnemers naar onze boerderij om er een zinvolle dagbestedingsactiviteit te vervullen

We werken samen met de Coöperatie Limburgse Zorgboeren bij het realiseren op de boerderij van dagbesteding voor mensen die een indicatie hebben voor de Wet Langdurige Zorg (met een PGB, of via 'zorg in natura').

Wij werken samen met de Reclassering en bieden werkplekken en begeleiding aan voor taakgestraften.

De Universiteit Maastricht benadert ons regelmatig in het kader van onderzoeken naar innovaties in het sociaal domein. Wij doen daar graag aan mee.

Maandelijks bieden wij in samenwerking met Quiet een gratis lunch aan aan twee volwassenen en kinderen, en daarnaast ook een kinderfeestje. Quiet is een organisatie die zich inzet voor mensen die in armoede leven.

Met het CNME Maastricht en de Samenwerkende Dierenorganisaties in Maastricht organiseren wij regelmatig gezamenlijke activiteiten.

Met de Stichting Jeugdwerk Pottenberg werken wij samen bij het organiseren van thema- en/of knutselmiddagen ter gelegenheid van bijvoorbeeld Pasen, Kerstmis, Moederdag of Halloween.

En tot slot werken wij zelfs samen met Sinterklaas. Hij brengt elk jaar enkele dagen vóór zijn verjaardag een bezoek aan de boerderij.

Contactgegevens

Stichting Boerderij Daalhoeve
Alesiahof 40
6215 SX, Maastricht
043 - 3474786

Openingstijden

ma-do 10:00 - 17:00
vr
10:00 - 19:00
za 10:00 - 21:00
zo 10:00 - 19:00