Vrijwilligers en stagiares

Vrijwilligerswerk

Boerderij Daalhoeve kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Vrijwilligers kunnen bij ons aan de slag in de dierverzorging, het groenonderhoud, het klein onderhoud aan het gebouw en het bedienen van de horeca en de boerderijwinkel. Wij sluiten met de vrijwilligers een contract waarin de rechten en plichten duidelijk zijn omschreven.

Onze vrijwilligers zijn vanzelfsprekend verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld ongevallen. Indien dat voor het werk nodig is, leveren wij gepaste werkkleding. We zijn helaas niet in staat vrijwilligers de wettelijk toegelaten onkostenvergoeding te verstrekken. Wel vindt u bij ons een bijzondere werkomgeving in een gezellige ambiance en een goed functionerende organisatie. 

Vrijwilligerswerk

Vakgerichte stages

Leerlingen van agrarische en groene opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (alsmede leerlingen die in het vmbo een leerwerktraject dierhouderij en verzorging willen volgen), kunnen bij Boerderij Daalhoeve terecht voor hun beroepsvoorbereidende stage. Zo werken elk jaar stagiaires mee tijdens de Lammetjesdagen tussen eind december en half maart. We hebben dan onze eigen schaapskudde op de boerderij en er worden dan meer dan honderd lammetjes geboren van zowel de schapen als van onze eigen geiten.

Daarnaast kunnen bij ons ook stages worden gelopen in de horeca en onze eigen slagerij. 

Wij zijn als leerbedrijf erkend door Aequor en Callibris. Bij Aequor (www.aequor.nl) zijn wij te vinden onder registratienummer 39998. Hier vind je alle opleidingen waarvoor wij zijn gekwalificeerd. 

Vakgerichte stages