Missie, visie en strategie

Eind 2018 hebben wij een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2019-2023, getiteld 'Naar een sterke ondernemende maatschappelijke organisatie'. Onze missie, visie en strategie zijn daarin als volgt beschreven.

Onze missie is het gezond versterken van Boerderij Daalhoeve als ontmoetingsplaats voor kinderen en volwassenen in en om Maastricht en als centrum voor maatschappelijke participatie en dagbesteding voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Daalhoeve heeft zich ontwikkeld tot een zorg- en ontmoetingsboerderij, zonder dat dit ten koste gaat van de laagdrempelige, kleinschalige, vrolijke en vriendelijke uitstraling van een kinderboerderij. In onze visie blijft deze uitstraling de basis van onze organisatie. Dit zorgt voor een continue toestroom van bezoekers, en daarmee voor een voortdurende ‘voeding’ van activiteiten waarin vrijwilligers en cliënten een zinvolle dagbesteding vinden. Door de kinderboerderij als ontmoetingsplaats te borgen, vergroten wij de mogelijkheden om ons verder te ontwikkelen tot een centrum voor maatschappelijke participatie en dagbesteding. In onze visie is het daarvoor wenselijk ook een beperkt aantal exotische dieren te huisvesten. Dit vergroot de aantrekkingskracht van Daalhoeve. Wij zijn de enige plek in Maastricht en omgeving waarin kinderen en volwassenen gratis van deze dieren kennis kunnen nemen.

Onze meer ondernemende activiteiten (horeca, winkel, groenbeheer voor derden, kinderfeestjes) zijn uitsluitend ondersteunend aan onze maatschappelijke en sociale doelen. Daalhoeve is en wordt geen door winst gedreven organisatie.

Onze strategie voor de komende jaren is gericht op het zo aantrekkelijk mogelijk houden van de kinderboerderij voor een breed publiek. Daarnaast willen wij voorzien in een zo breed mogelijk aanbod aan dagbestedingsplekken, zodat voor iedereen die bij onze boerderij wil werken een geschikte plek kan worden gevonden. Daarom blijven wij ook buiten de boerderij inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen voor een uitbreiding van activiteiten in de dierverzorging en/of het groenbeheer. Hiermee kunnen wij ons aanbod aan werkplekken en de diversiteit daarin verder vergroten. Zo spelen wij in op de uiteenlopende behoeftes, talenten en mogelijkheden die leven bij vrijwilligers en cliënten.

Als onderneming steken we maar beperkt energie in het zelf ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Wel hebben we een goed gevoel voor nieuwe kansen en springen we in op vragen en verzoeken, op voorwaarde dat ze ons karakter als laagdrempelige, kleinschalige, vrolijke en vriendelijke kinderboerderij niet in gevaar brengen.

Klik hier om het volledige beleidsplan te lezen.

In 2021 hebben we aan ons beleidsplan een addendum toegevoegd. Onze missie, visie en strategie zijn daarin niet gewijzigd. Wel willen wij de komende jaren onze afhankelijkheid van de gemeente Maastricht als onze belangrijkste financier verkleinen. Daarvoor willen we onze eigen inkomsten verhogen. Dat doen we onder meer door het zoveel mogelijk rechtstreeks innen van de bijdrage die vrijwilligers/cliënten onder de Wet langdurige zorg ontvangen voor hun dagbesteding (Persoonsgebonden budget of 'zorg in natura'). Dit betekent feitelijk dat we ons nog sterker ontwikkelen in de richting van (ook) een zorgboerderij. We zijn daarom ook lid geworden van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren, en tevens aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. Dit maakt het voor ons (administratief) gemakkelijker om directe afspraken te maken met zorginstellingen over de opvang van hun cliënten op de boerderij. Ook hanteert de Federatie kwaliteitscriteria, waarmee we kunnen aantonen dat de zorg van cliënten bij ons in goede handen is.

Klik hier voor het addendum van het beleidsplan.


Contactgegevens

Stichting Boerderij Daalhoeve
Alesiahof 40
6215 SX, Maastricht
043 - 3474786

Openingstijden

ma-do 10:00 - 17:00
vr
10:00 - 19:00
za 10:00 - 21:00
zo 10:00 - 19:00