Missie, visie en strategie

In 2016 hebben wij een beleidsplan opgesteld voor de periode 2016-2019, getiteld 'Groen en betrokken'. Onze missie, visie en strategie zijn daarin als volgt beschreven.

 

'Onze missie is het verder uitbouwen van Boerderij Daalhoeve als ontmoetingsplaats voor de kinderen en bewoners van Maastricht, centrum voor dagbesteding voor mensen die zich in de huidige veeleisende samenleving moeilijk staande kunnen houden en centrum voor natuureducatie.

 

In onze visie ontwikkelt Daalhoeve zich tot een zorg- en ontmoetingsboerderij, zonder dat dit ten koste gaat van de laagdrempelige, kleinschalige, vrolijke en vriendelijke uitstraling van een kinderboerderij. De kinderboerderij en het daaraan verbonden educatieve karakter blijft de basis van onze organisatie. Dit zorgt voor een continue toestroom van bezoekers, en daarmee voor een voortdurende ‘voeding’ van activiteiten waarin vrijwilligers en zorgcliënten een zinvolle dagbesteding vinden. Door de kinderboerderij als ontmoetingsplaats en centrum van natuureducatie te borgen en waar mogelijk verder uit te bouwen, vergroten wij de mogelijkheden om ons te ontwikkelen tot een centrum voor maatschappelijke participatie. Onze meer commerciële activiteiten (horeca, winkel) zien wij als ondersteunend aan onze maatschappelijke en sociale doelen. Daalhoeve wordt ook in de komende jaren niet een door winst gedreven organisatie. Wel is er nu meer ruimte om de bedrijfsmatige kant van de boerderij verder uit te bouwen om daarmee weer dichter bij onze doelen te komen. 

 

Onze strategie voor de komende jaren is gericht op een rustige uitbreiding van onze activiteiten, binnen en buiten de boerderij. Binnen de boerderij willen wij onze op educatie gerichte rol als voedselproducent (vlees, groenten, fruit, honing) uitbouwen en beter etaleren. Buiten de boerderij streven wij naar een uitbreiding van onze activiteiten in het groenbeheer voor andere partijen, zoals de gemeente of private partijen. De ervaring van de laatste jaren leert dat groenbeheer zich goed leent als dagbestedingsplek voor zorgcliënten. Als onderneming willen wij ons in hoofdzaak vraaggestuurd opstellen. We steken maar beperkt energie in het ontwikkelen van nieuwe commerciële activiteiten, maar springen wel in op kansen die zich voordoen en faciliteren vragen en verzoeken.'