4.1.24

Terugblik op 2023

De begeleidende foto van de fennek vos is gemaakt door Hans Bremmers. Hij portretteerde mensen die werken op de boerderij en de vele dieren die zij verzorgen. Dit resulteerde in de expositie “Gezichten van de Boerderij”, die momenteel nog steeds te zien is op Daalhoeve.

In gesprek met Ralph Frissen, bedrijfsleider Daalhoeve en Loen Schroeders, voorzitter van de stichting.

Hoe is het afgelopen jaar gegaan?

Een jaar is lang, maar het gaat altijd te snel voorbij. 2023 is voor de eerste keer een normaal jaar gebleken. Géén corona, géén lopende dierenziektes. Er viel wel heel veel regen. Het was zelfs het natste en het warmste jaar ooit gemeten. Dat hebben we niet alleen gemerkt aan het aantal bezoekers maar ook aan de hoeveelheid buitenwerkzaamheden. Er waren minder zonnige boerderijdagen, maar alle groen tierde welig. 

Al met al was het een positief en stabiel jaar, ook op het gebied van subsidies en financiën. Het aantal terreinen dat we beheren is gelijk gebleven. We werken prettig samen met al onze partners. Er zijn wel wat wisselingen in personeel geweest, maar over het algemeen bleef de bezetting ook stabiel. Er zijn nieuwe krachten bijgekomen zoals Katrien (dierverzorger exoten) en Ashley (dierverzorger en begeleider zorg). 

De zorgtak is verder uitgebreid, is dat ook de strategie naar de toekomst toe?

Ja, we blijven aan verschillende doelgroepen een plek bieden. De gemeente denkt na over de toekomst van de algemene sociale voorzieningen en op Daalhoeve werken veel vrijwilligers onder die vlag. Maar wij gaan ons ook steeds meer richten op direct door deelnemers betaalde zorg via de Coöperatie Limburgse Zorgboeren. Daar zijn wij 2 jaren geleden mee begonnen en dat ontwikkelt zich positief.

Maar, dat is tegelijkertijd een spannend en langdurig proces waarover wij natuurlijk met de gemeente in gesprek willen blijven.

Dat is een complexe uitdaging lijkt me?

Samen met het bestuur ontwikkelen we een duidelijk beeld hoe we dit nu en de komende jaren willen aanvliegen. Een strategie. Begin 2024 brengen wij een nieuw meer-jarenbeleidsplan uit. We zijn op tijd met de voorbereidingen en ook met een financiele doorrekening. Daardoor lopen we op de zaken vooruit en kunnen we alledaagse problemen makkelijker tackelen. 

Ralph Frissen en Loen Schroeders

Wordt jeugd ook een doelgroep?

Als zorgboerderij zoeken we bewust naar doelgroepen die bij ons passen. Via de Coöperatie Zorgboeren kwam de dringende vraag om ook jeugd een plek te geven. Voor jeugd is er relatief weinig zorgaanbod. Maar er zijn wel voorwaarden waaraan we moeten voldoen: de basis die Daalhoeve biedt moet goed zijn en de zorgbegeleiders moeten over de juiste papieren beschikken. Dat zijn wij nu aan het regelen. 

We streven ernaar om in 2024 klein te starten met 2 á 3 jeugdigen en kijken hoe het ons ligt. De organisatie moet op onderdelen toegespitst worden en we willen op termijn uitgroeien naar meer deelnemers.  

Wat zijn andere uitdagingen voor Daalhoeve?

Spannend blijft de drukke zomer en de rustige winter.  Lastig voor de horeca. Het is een uitdaging om hier evenwicht in te creëren. Een vernieuwde kaart en de aanleg van het winterterras kunnen hierbij helpen. Hoe dan ook blijven we een weer- en seizoens-gerelateerde locatie.

Het bestuur blijft zich ook vernieuwen. In 2023 hebben we 2 nieuwe bestuursleden gekregen en dat zorgt ervoor dat er iedere keer weer opnieuw met frisse denkbeelden en ideeën gewerkt wordt. Fijn is ook dat bestuursleden altijd meerdere termijnen afmaken. Dat zorgt voor continuïteit. Er is een grote betrokkenheid. Dat gaat heel goed. 

Wat is het geheim van Daalhoeve?

We zijn een laagdrempelige plek midden in de woonwijk. Wij zijn er voor iedereen. Daalhoeve heeft vele gezichten en het geheel maakt dat mensen het leuk vinden om hier te werken en ons te bezoeken. Dat zie je ook mooi aan de foto-expositie op het terrein. De een komt voor de ‘commissies’ in het winkeltje, de ander voor een kop koffie en een praatje en je hebt (groot)ouders met de kinderen.

Daalhoeve blijft toch vooral Zorgboerderij… 

Hoewel we veel gezichten hebben, moet het wel duidelijk blijven dat de boerderij voornamelijk door vrijwilligers wordt gedraaid. Bezoekers zijn zich er vaak niet van bewust dat we met mensen met een hulpvraag werken. Dat is positief, want dat betekent dat je meestal niet in de gaten hebt, dat medewerkers soms beperkt zijn, maar anderzijds moet zichtbaar blijven dat Daalhoeve een zorgboerderij is, zodat de verwachtingen kunnen worden bijgesteld, bijv. als de bediening op het terras wat langer duurt.

We zijn geen dierentuin. En ook niet alleen maar een kinderboerderij. Dat is in elk geval niet wat we willen uitstralen. We zijn er voor de mensen die hier dagelijks werken en een ontmoetingsplek voor mensen in de buurt. De zorgtaak is het belangrijkste geworden, dat is onze basis. 

Hoe zit het met de dieren, mogen ze allemaal blijven in 2024?

Voor enkele dieren, de exoten die we hier houden, wordt vanwege de nieuwe regelgeving per 1 juli een dierentuinvergunning aangevraagd. We willen daarom een duidelijk signaal aan de overheid afgeven: we verzorgen alle dieren professioneel. We doen niet onder ten opzichte van andere organisaties die wel een vergunning hebben. Het verdwijnen van de exoten zou niet alleen kapitaalvernietiging zijn, maar ook fnuikend voor het vaste personeel en de aantrekkingskracht van de boerderij zijn.

Het aantal gewone boerderijdieren (zoals schapen, kippen, varkens) hebben we verkleind Uitgangspunt is hoe we het interessant houden voor de bezoekers én voor de mensen die hier werken. Afgelopen jaar hebben we daarom de keuze gemaakt om de schaapskudde te halveren. 

Dank jullie wel voor dit gesprek!


Contactgegevens

Stichting Boerderij Daalhoeve
Alesiahof 40
6215 SX, Maastricht
043 - 3474786

Openingstijden

ma-do 10:00 - 17:00
vr
10:00 - 19:00
za 10:00 - 21:00
zo 10:00 - 19:00