11.1.23

Terugblik 2022

Hoe verging het Daalhoeve in 2022? We kijken terug met bedrijfsleider Ralph Frissen en voorzitter Loen Schroeders.  

 

In 2022 waren er geen coronabeperkingen meer. Goed voor de boerderij?

‘Zeker. We hebben weer veel bezoekers getrokken. Opvallend is dat we steeds bekender lijken te worden, niet alleen in Maastricht maar ook daarbuiten. We zijn en blijven een belangrijke ontmoetingsplek voor de buurt, maar trekken inmiddels ook mensen tot over de landsgrenzen heen. We hebben blijkbaar een goede naam en dat stemt tevreden. Meer in het algemeen kijken we met voldoening terug naar 2022. We zijn er in geslaagd om uit te voeren wat we ons in 2021 hadden voorgenomen.’

 

En dat is?

‘We namen ons voor om in 2022 aan een aantal deelnemers op de boerderij dagbesteding te bieden met directe financiering vanuit zorggelden. Dat zijn mensen die een persoonsgebonden budget hebben of vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Daarnaast hebben we in augustus de begeleiding van de deelnemers van RADAR overgenomen. Dat willen we de komende jaren op een beheerste manier verder uitbouwen. Zo versterken we onze financiële basis. We zijn er in geslaagd die doorontwikkeling naar ook een zorgboerderij in 2022 soepel te laten verlopen.’

 

Hoe komt dat?

‘Om te beginnen door ons personeel organisatorisch onder te verdelen in een zorgteam en een team dierverzorging. Daarnaast zijn we sinds 1 januari2022 lid van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren. Die verzorgt voor ons tegen een geringe vergoeding de financiële en administratieve afhandeling van de zorggelden. Dat is heel prettig, want zo hebben we niet te maken met de gebruikelijke bureaucratie van de zorgwereld. Onze zorgmedewerkers zijn daar hooguit een kwartier per dag mee kwijt. Verder kunnen we bij de Coöperatie altijd terecht voor goede adviezen. Het lidmaatschap levert ons dus veel op.’

 

Meer zorggelden is goed voor de financiën. Hoe staat het daar in het algemeen mee?

‘We slagen er nog steeds in om onze exploitatie rond te krijgen, maar daar moeten we wel hard voor werken. Dat is overigens gebruikelijk voor een kleine en ambitieuze organisatie zoals de onze, die bovendien steeds durft te investeren in nieuwe kansen. We hadden in 2022 geen last meer van corona, maar wel van de algemene inflatie, zoals die van de kosten van diervoeding. En we wachten met angst en beven de volgende afrekening van de energielasten af. Daarom verwarmen we de Koojstal nu met een houtkachel. Dat is niet alleen gezelliger, maar bespaart ook energie. Al met al waren we helaas wel genoodzaakt om de horecaprijzen iets te verhogen.’

 

Is het denkbaar dat Daalhoeve een keer entreeprijzen moet heffen?

‘Dat is zeker niet de bedoeling. We vinden onze ontmoetingsfunctie van groot belang. Begin oktober werd op Daalhoeve een onderzoek gepresenteerd van de Universiteit Maastricht. Daarin werd geconcludeerd hoe belangrijk spontane en vriendelijke ontmoetingsplekken zoals Daalhoeve zijn voor de gezondheid van de mensen die er komen. Wij dragen bij aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid en daarmee aan het gezonder houden van mensen. Ook de gemeente Maastricht, nog steeds onze belangrijkste financier, heeft hier oog voor. De nieuwe wethouder heeft ons dan ook meer duidelijkheid verschaft over ons voortbestaan in de toekomst.’

 

Daalhoeve is niet alleen een zorgboerderij en ontmoetingsplek, maar ook een kinderboerderij met een educatieve functie. Hoe staat het daarmee?

‘Die komt wel in het gedrang, door de steeds strengere regels rond het houden van dieren. Tegelijkertijd komt er steeds meer aandacht voor het belang van lokaal geproduceerd voedsel. Het is eigenlijk best bijzonder dat wij nog steeds als boerderij midden in een woonwijk liggen. Over een paar maanden komt zelfs een delegatie Oostenrijkers hier kijken naar hoe we dat doen.’

 

En hoe doen jullie dat dan?

‘De moestuin op het voorplein speelt hierin een belangrijke rol, net als de productie van honing van onze bijen. We kunnen ook nog wel meer doen met het fruit van de hoogstam fruitboomgaarden die we begrazen. Al die appels en peren worden nu opgegeten door de schapen die er lopen. Daarmee is dat overigens ook een gesloten kringloop en daar moeten we in de landbouw wel naartoe.’

 

Was dat tien jaar geleden anders?

‘Nou en of. We hadden hier toen alleen al vier of vijf varkens rondlopen, en we trokken jaarlijks meer dan 30 biggen op. Zo’n vleesproductie op het eigen erf is nu echt niet meer mogelijk. Daarom verleggen we de aandacht naar de productie van plantaardig voedsel voor eigen gebruik in het restaurant en verkoop in de winkel.’

 

Over tien jaar geleden gesproken, de Stichting die de boerderij exploiteert, heeft onlangs haar tienjarig bestaan gevierd. Hoe kijken jullie hierop terug?

‘We kunnen zonder meer van een succes spreken. Daalhoeve is een organisatie geworden met een hoge mate van continuïteit en een groeiende professionaliteit, die aan zo’n 130 deelnemers een zinvolle dagbesteding en soms vangnet biedt en aan een groot aantal bezoekers een leuke plek om te verblijven. Daarbij werken we samen met vele partners. Ondanks onze groei slagen we er nog steeds in de sfeer van een kleine organisatie te houden. Dat blijft ook ons streven in de toekomst: groot worden door klein te blijven.’

 

Kijk eens vooruit naar 2023. Wat staat er op het programma?

‘We hopen duidelijkheid te krijgen over de bouw van de schuilplek voor schapen op Belvédère. Ondanks begrijpelijke bezwaren van de Partij voor de Dieren is het toch belangrijk het maaien op Belvédère op een natuurlijke manier, door begrazing, te laten uitvoeren. En we gaan een onderzoek doen onder de bezoekers van Daalhoeve. We willen om te beginnen weten hoeveel mensen ons jaarlijks bezoeken. Onze telling van een aantal jaar geleden van 40.000 is waarschijnlijk achterhaald. Daarom hangt al enige tijd een automatische teller bij de toegangspoort. Verder willen we weten waarom mensen naar Daalhoeve komen en wat ze van ons vinden. Daar gaan we in de komende maanden, waarschijnlijk in samenwerking met de universiteit, steekproefsgewijs enquêtes over houden onder bezoekers. De uitkomsten daarvan zijn misschien aanleiding ons beleid of onze diensten op sommige punten aan te passen. Voor de rest gaan we vooral door op de ingeslagen weg. Die bevalt ons namelijk prima. En daarvoor danken we iedereen die zich voor Daalhoeve inzet. De deelnemers voorop, maar ook de personeelsleden, onze partners, de gemeente en al die anderen die vaak belangeloos voor Daalhoeve actief zijn. En tot slot natuurlijk onze bezoekers, die ons al die jaren trouw zijn gebleven.’

Contactgegevens

Stichting Boerderij Daalhoeve
Alesiahof 40
6215 SX, Maastricht
043 - 3474786

Openingstijden

ma-do 10:00 - 17:00
vr, za & zo
10:00 - 19:00