Kookaburra

Kookaburra

In de grote volière op het achterterras vliegen twee Australische ijsvogels (kookaburra's) rond. De kookaburra is veel groter dan 'onze’ ijsvogel en bovendien niet gebonden aan water. Hij eet geen vis, maar landdieren zoals insecten en slakken. De lengte bedraagt maximaal, inclusief staart, 42 cm. De kookaburra komt voor in oostelijk en zuidoostelijk Australië, waar hij leeft in loofbossen en graslanden, maar ook nabij menselijke bebouwing, in tuinen of stadsparken. Hij staat niet op de lijst van bedreigde diersoorten en wordt ook wel lachvogel genoemd, omdat zijn roep lijkt op het lachen van een mens.

Locatie: boerderij