Kleinklauwotter

Waar leeft de kleinklauwotter?

De kleinklauwotter komt voor in kustgebieden van Zuid-India tot het Maleisische schiereiland en Zuid-China, inclusief Indonesië en de Filipijnen. Ze leven daar vooral in het ondiepe water van rivieren en andere zoetwaterstromen. Ook worden ze veel gezien in rijstvelden. Kleinklauwotters graven holen in modderige oevers en blijven altijd in de buurt van dichte struiken, waar ze zich kunnen verschuilen.

Fysiek

De kleinklauwotter is de kleinste otter ter wereld. Hij weegt 2,7 tot 5,4 kg. Kop en lichaam zijn samen 406 tot 635 mm lang; de staart meet 246 tot 304 mm. De dieren hebben een donkere, grijsbruine vacht over het grootste deel van hun lichaam en een lichtere crèmekleur op hun gezicht en hals. Hun klauwen zijn extreem klein. De poten hebben gedeeltelijk zwemvliezen.

Voortplanting

Kleinklauwotters vormen monogame paren voor het leven. Jaarlijks kunnen ze twee nesten krijgen met meestal 1 of 2, en soms meer jongen (maximaal 6). De draagtijd is ongeveer 60 dagen en pasgeboren jongen zijn relatief onderontwikkeld. Bij de geboorte wegen ze ongeveer 50 gram en hebben ze gesloten ogen. De ogen gaan na ongeveer 40 dagen open en pups zijn na tien weken buiten het hol te zien. Jongen beginnen na 80 dagen vast voedsel te eten en na drie maanden te zwemmen. Mannetjes helpen bij de nestopbouw voor de geboorte en de voedselvoorziening na de bevalling.

Gedrag

Kleinklauwotters leven in uitgebreide familiegroepen van ongeveer twaalf individuen. Het zijn sociale en vocale dieren. Ze spelen vaak op modderbanken en in het water en maken ook glijbanen. In gevangenschap, waar ze ongeveer 16 jaar oud kunnen worden, jongleren ze vaak met kiezels en andere kleine voorwerpen.

De dieren communiceren onderling met twaalf verschillende geluiden. Daarnaast gebruiken ze eenvoudige alarmsignalen. Ze communiceren verder met onder meer bepaalde houdingen, hormonale veranderingen en visuele signalen tijdens de onderlinge sociale verzorging.

Wat en hoe eten ze?

In tegenstelling tot de meeste otters gebruiken ze hun voorpoten in plaats van hun mond om dingen vast te pakken. De gedeeltelijke zwemvliezen maakt hen heel behendig. Kleinklauwotters graven in zand en modder naar verschillende soorten schelpdieren, waaronder mosselen en krabben. Met hun brede en robuuste tanden breken ze de schelpen open of ze pletten deze ‘met de hand’.

Rol in de natuur en economie

Kleinklauwotters zijn een voedselbron voor grote, voornamelijk in het water levende roofdieren, zoals krokodillen en slangen. Zelf hebben ze invloed op de populaties schelpdieren en schaaldieren in hun leefgebied. Dat ze kleine krabben eten, is gunstig voor boeren want die beschouwen deze beestjes als ongedierte. Daar staat tegenover dat rijstboeren er over klagen dat de otters de planten in de rijstvelden ontwortelen.

Status

Kleinklauwotters zijn geen bedreigde diersoort. Desondanks worden ze wel beheerd onder het Species Survival Program. Dit is bedoeld als model voor het beheer van andere ottersoorten.

Locatie: boerderij

Contactgegevens

Stichting Boerderij Daalhoeve
Alesiahof 40
6215 SX, Maastricht
043 - 3474786

Openingstijden

ma-do 10:00 - 17:00
vr, za & zo
10:00 - 19:00