Vijf jaar Social Monday

20-10-2019

Onlangs vierden wij met de gezamenlijke eetavond op 14 oktober het vijfjarig jubileum van onze activiteit Social Monday. De eerste avond vond namelijk plaats op 27 oktober 2014. Onder de noemer Social Monday stellen wij eens per maand onze boerderij op maandagavond ter beschikking voor een gezamenlijke maaltijd voor mensen die zich eenzaam voelen. Deze worden aangedragen door sociale partners die achter de voordeur kunnen kijken, zoals Stichting Humanitas, het sociaal team Daalhof, mantelzorgorganisaties en individuele coaches of (praktijk)begeleiders. Social Monday wordt georganiseerd buiten onze reguliere bedrijfsvoering en is daarom afhankelijk van bijdragen van sponsoren. Door bijdragen van de Rabobank en Jan en Clara Nijssen Stichting zijn de avonden tot halverwege 2020 gegarandeerd. Voor de periode daarna zoeken we nieuwe sponsoren.