Samenwerking met CITAVERDE College

11-07-2019
Img 1547

Boerderij Daalhoeve is vanaf de start van het nieuwe schooljaar eind augustus een praktijklocatie van het CITAVERDE College, dat groene opleidingen verzorgt voor het vmbo en mbo. Dagelijks komt een klas leerlingen dierverzorging of paraveterinair op Daalhoeve onderwijs volgen. In het nieuwe leslokaal boven de middenzaal krijgen ze theorieles. Buiten, op de boerderij of de andere terreinen waarop we actief zijn, krijgen ze praktijklessen. Simone Sauren, adjunct-directeur mbo bij CITAVERDE, en onze bedrijfsleider Ralph Frissen zijn enthousiast over de samenwerking.

 

Wat maakt Daalhoeve tot een geschikte praktijklocatie voor CITAVERDE?

Simone: ‘Wij willen onze leerlingen meer uitdagingen bieden, door ze in het onderwijs meer van de praktijk mee te geven. Hier op Daalhoeve lopen ze de trap van het leslokaal af en kunnen ze wat ze net hebben geleerd meteen in de praktijk zien of uitproberen. Daarbij hebben ze ook te maken met bezoekers. Zo leren ze ook vaardigheden als mensen netjes te woord staan. Onze locatie in Zuid-Limburg (Heerlen/Maastricht) heeft daarnaast het concept ‘Urban life’ omarmd. Daarin willen we groen verbinden met de stad en de stad met de natuur. Daalhoeve biedt met haar ligging midden in een woonwijk en lokaal geproduceerd voedsel een unieke kans om daarmee aan de slag te gaan. Allemaal redenen waarom wij heel blij zijn hier onderwijs te gaan geven. Daalhoeve is voor het CITAVERDE College straks de enige praktijklocatie voor de opleidingen dierverzorging in Maastricht. Voor de opleiding paraveterinair hebben we daarnaast ook nog een praktijklocatie in het Dierenbeschermingscentrum in Born.’

 

Wat zijn de voordelen voor Daalhoeve?

Ralph: ‘We kunnen de leerlingen inzetten voor het vele werk dat hier moet gebeuren. Wij ondernemen veel activiteiten, zowel op de boerderij als op onze buitenlocaties. We krijgen steeds meer vrijwilligers die het niet gemakkelijk hebben om in het leven hun weg te vinden. Zij ervaren het werk op Daalhoeve soms als zwaar. Dan helpt het als een deel van de taken wordt uitgevoerd binnen het onderwijsprogramma van CITAVERDE. Verder vinden wij het als organisatie verstandig om voor de langere termijn een stabiele relatie op te bouwen met een grote partner, zoals CITAVERDE. Nu hebben we zo’n relatie alleen met de gemeente Maastricht. De samenwerking met CITAVERDE past in onze wens om in onze educatieve en maatschappelijke functie een volgende kwaliteitssprong te maken.’

 

Kunnen ook vrijwilligers meedoen met de lessen?

Simone: ‘Daar staan we zeker open voor. Als er ruimte voor is in de lessen, bijvoorbeeld bij een kleinere klas, zou dat best een mogelijkheid kunnen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat we op termijn een speciaal lesprogramma ontwikkelen, toegesneden op het werken op een kinderboerderij zoals Daalhoeve.’

Ralph: ‘Er komen hier regelmatig jongeren werken die tijdelijk even de weg kwijt zijn. Dat hier onderwijs wordt gegeven, kan heel stimulerend werken en een goede prikkel zijn om zelf weer een opleiding te gaan volgen. Nu blijkt de drempel daarvoor vaak nog te hoog.’

 

Wordt het personeel van Daalhoeve bij het onderwijs betrokken?

Ralph: ‘Zeker. Déanne, Ivy en Atina gaan gastlessen verzorgen. Dat is voor hen een nieuwe uitdaging en verbreding van hun werk. Ook zij profiteren er dus van.’

 

Wordt het in de stallen niet druk met zoveel extra studenten?

‘Van dat risico zijn we ons zeker bewust. Daar hebben we al allerlei oplossingen voor bedacht. Je kunt dan denken aan het werken in kleine groepjes, spreiden van de studenten over meerdere locaties of inzetten van de studenten op plekken waar extra inzet het meest nodig is. Een mogelijkheid is ook om klussen waarvoor op Daalhoeve nu mensen van buiten worden ingehuurd voortaan zelf te doen, zoals het scheren en ontwormen van de schapen.’

 

Wat merken de bezoekers er tot slot van?

‘Het zou zo maar kunnen dat er op termijn meer kleine evenementjes komen of bijvoorbeeld demonstraties. Het organiseren daarvan kan goed passen in het lesprogramma en voor de bezoekers is er dan meer te doen. Zo zal uiteindelijk iedereen gaan profiteren van deze prachtige samenwerking.’