Nieuwe partners

12-10-2018

Daalhoeve heeft na de zomer twee nieuwe maatschappelijke partners verwelkomd die onze boerderij gebruiken voor hun activiteiten: Hai-5 en Mosae Zorggroep.

Hai-5 is een organisatie in de jeugdhulp die onder meer dagactiviteiten verzorgt voor kleine groepjes kinderen en jongeren, die gebaat zijn bij structuur, rust en regelmaat. De professionele begeleiders zijn gespecialiseerd in het werken met autistische kinderen. Sinds eind augustus komt Hai-5 wekelijks met een zevental kinderen in de leeftijd tussen 6 en 8 jaar op Daalhoeve om gedurende een paar uur mee te helpen. Laura Roubroeks en Rowan Huininga van Hai-5 komen mee als begeleider en vertellen dat de kinderen het heel leuk vinden op de boerderij. ‘Na de eerste kennismaking konden ze al snel bijvoorbeeld appeltjes voeren aan de dieren en meehelpen met verschonen. Werken met dieren is fijn voor kinderen met autisme. Het geeft hen veel rust. Onze samenwerking met Daalhoeve bevalt tot nu toe dan ook goed.’


Img 1086 Aangepast

Stralen van oor tot oor

Behalve met Hai-5 werken wij sinds de zomer ook samen met de Mosae Zorggroep. Maandelijks komt een groepje van zes ouderen tussen 80 en 90 jaar met dementieklachten gedurende een aantal uren naar Daalhoeve. De ouderen wonen op de psychogeriatrische afdeling in de locatie Campagne van de Mosae Zorggroep en worden begeleid door twee vrijwilligers, eentje van Mosae, eentje van de boerderij. Na de eerste kennismaking in augustus hebben de ouderen gedurende hun tweede bezoek in september al een paar eenvoudige boerderijtaken gedaan. Zo haalden ze een paardje en ezel uit de wei en borstelden ze de dieren daarna. Mieke van der Nat-Kurris, die het project voor de Mosae Zorggroep opzette en in de beginfase begeleidt, vertelt dat ouderen met dementieklachten het vaak geweldig vinden om met dieren om te gaan. ‘Je ziet ze dan letterlijk opbloeien. Het is ook heel goed om weer eens lichamelijk actief te zijn en in de frisse lucht bezig te zijn. Op de boerderij stralen ze van oor tot oor. Een van de zes ouderen heeft vroeger altijd boerderijbedrijven bezocht. Die is gewend met dieren om te gaan. Je ziet hem genieten en herinneringen van vroeger herbeleven. Hij betrekt ook de andere bewoners erbij. Leuk is natuurlijk ook dat de ouderen een kort geheugen hebben. Dus iedere keer dat ze komen, beleven ze het opnieuw. Dat is leuk om te zien.’ Het project wordt verder uitgewerkt en begeleid door Joyce Dirkx en mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Mosae Zorggroep.