Nieuw: Australische ijsvogel

12-10-2018

In de grote volière op het achterterras vliegen sinds kort twee Australische ijsvogels rond. Het is de grootste ijsvogelsoort en wordt ook wel kookaburra of lachvogel genoemd.


Bird 3353582 960 720 Aangepast

De kookaburra is veel groter dan 'onze’ ijsvogel en bovendien niet gebonden aan water. Hij eet geen vis, maar landdieren zoals insecten en slakken. De lengte bedraagt maximaal, inclusief staart, 42 cm. De kookaburra komt voor in oostelijk en zuidoostelijk Australië, waar hij leeft in loofbossen en graslanden, maar ook nabij menselijke bebouwing, in tuinen of stadsparken. Hij staat niet op de lijst van bedreigde diersoorten en wordt ook wel lachvogel genoemd, omdat zijn roep lijkt op het lachen van een mens.