Gemeenteraad bezoekt Daalhoeve

24-06-2019

Op onze uitnodiging hebben op 21 juni elf raadsleden een bezoek gebracht aan Daalhoeve. Dat is belangrijk voor de boerderij, want de gemeente raad bepaalt uiteindelijk waar de centen naar toegaan. En sinds wij doorontwikkeld zijn naar zorgboerderij waar zo’n 125 vrijwilligers hun dagbesteding vinden, is de gemeente een belangrijke financier. Dan is het belangrijk dat die financier goed geïnformeerd wordt over het reilen en zeilen op de boerderij.

De raadsleden bleken goed op de hoogte. Tijdens het bezoek werden tal van vragen op ons ‘afgevuurd’: hoe zit de financiering nu precies in elkaar en waarom verdienen jullie ook je eigen geld? Hoe belangrijk is de sociale functie voor jullie? Hoe beperken jullie de dossiervorming en wijken jullie daarbij af van de gevestigde instituten? Waarom heet iedereen ‘vrijwilliger’? Enzovoorts. Goede vragen. Daar waren wij blij mee; dat schept duidelijkheid.

Al met al een positief bezoek. Wij kregen de indruk dat ook de raadsleden blij waren met de informatie en goed zicht hadden gekregen op de functie en het werk van de boerderij.