Donatie uit het Preuvenemint

09-12-2019

Het Struyskommitee heeft Boerderij Daalhoeve € 3.000 gedoneerd uit de opbrengsten van het Preuvenemint 2019. We kunnen hiermee ons project 'Social Monday' ook in de tweede helft van 2020 continueren. Onder de noemer Social Monday stellen wij eens per maand onze boerderij op maandagavond ter beschikking voor een gezamenlijke maaltijd voor mensen die zich eenzaam voelen. Deze worden aangedragen door sociale partners die achter de voordeur kunnen kijken, zoals Stichting Humanitas, het sociaal team Daalhof, mantelzorgorganisaties en individuele coaches of (praktijk)begeleiders. Social Monday wordt georganiseerd buiten onze reguliere bedrijfsvoering en is daarom afhankelijk van bijdragen van sponsoren. Door bijdragen van de Rabobank en Jan en Clara Nijssen Stichting hadden we de avonden tot halverwege 2020 al gegarandeerd. Met de bijdrage van het Struyskommitee kunnen we ook daarna verder. 

We danken het Struyskommitee dan ook hartelijk.