Nieuw beleidsplan

Lees hier de samenvatting van het plan: 

 

Inleiding

Stichting Boerderij Daalhoeve heeft een nieuw beleidsplan gemaakt voor de periode 2016-2019. Daarin kijken we kort terug, (her)benoemen we onze missie, visie en strategie en formuleren we onze waarden, kernactiviteiten en speerpunten voor de komende periode. Het plan mondt uit in een overzicht van de zaken die we de komende jaren licht willen verbeteren (verdiepen), flink aanpakken (veranderen) en ontwikkelen (vernieuwen).


Hoe is het de afgelopen vier jaar gegaan?

Stichting Boerderij Daalhoeve bestaat sinds 2012 en werd opgericht om het voortbestaan van de kinderboerderij te garanderen. Dat is gelukt. Sterker nog: Daalhoeve heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. De faciliteiten zijn verbeterd, de openingstijden zijn verruimd, het aantal activiteiten binnen en buiten de boerderij is toegenomen, het aantal vrijwilligers is meer dan verdubbeld, de omzet van de winkel en horeca is fors gestegen en de boerderij trekt steeds meer bezoekers. Daarbij hebben we de koers die bij de oprichting van de zelfstandige stichting is neergelegd goed vastgehouden. Enige uitzondering is dat we te weinig zijn toegekomen aan het ontwikkelen van activiteiten voor ouderen. Ook is duidelijk geworden dat Daalhoeve op termijn nooit financieel volledig op eigen benen kan staan. Er zal altijd een financiële bijdrage vanuit de gemeenschap nodig zijn. Wij doen daar wel iets voor terug en dragen zo bij aan het realiseren van de doelstellingen van onze maatschappelijke partners. De gemeente is onze belangrijkste partner. In 2016 en 2017 zijn wij één van de vier pilots in de door de gemeente nagestreefde ontwikkeling van algemene maatschappelijke basisvoorzieningen in het sociale domein. Als tegenprestatie realiseren wij zorgplekken.


Wat doen wij nu?

Daalhoeve is een combinatie (of optelsom) van zes kernactiviteiten.
• Ontmoetingsplaats.
Als kinderboerderij trekken wij veel bezoekers. De functie als ontmoetingsplaats hebben we versterkt door de uitbreiding van onze horecafaciliteit De Koojstal, de verbetering van de winkel en de jaarlijks terugkerende evenementen.
• Centrum voor maatschappelijke participatie.
We bieden op de boerderij een zinvolle dagbesteding aan cliënten van diverse maatschappelijke organisaties.
• Centrum voor natuureducatie.
Met onze dieren, het Bijenhuis en de Eetbare Loper laten wij kinderen en volwassenen onder meer zien waar ons voedsel vandaan komt.
• Groenbeheer.
In opdracht van de gemeente beheren wij groenstroken in de omgeving.
• Ondernemende boerderij.
Wij ondernemen enkele commerciële activiteiten (horeca, winkel, kinderfeestjes, verhuur ruimtes) om onze financiële basis te versterken en daarmee onze sociale en maatschappelijke activiteiten te ondersteunen.
• Centrum voor cultureel erfgoed.
In onze dierstapel hebben we oog voor het behoud van zeldzame dierrassen.

Bij de uitvoering van deze activiteiten laten wij ons leiden door een aantal waarden:
• sterk koppelen aan zwak;
• geen instituut, maar een plek voor mensen;
• respect krijgen voor de natuur;
• een gesloten voedselkringloop;
• weten wat je eet;
• gezond eten;
• zorg voor de toekomst.


Waarop richten we ons in de komende jaren?

In het beleidsplan hebben we de speerpunten voor de komende jaren geformuleerd.
• Groot worden door klein te blijven.
Onze organisatie en activiteiten zullen blijven groeien, maar dit mag niet ten koste gaan van ons unieke, laagdrempelige en kleinschalige karakter. Dit vraagt om een beheerste ontwikkeling: inspringen en meeliften op kansen die zich voordoen, maar niet overal zelf het initiatief in nemen. En kritisch blijven bij vragen en verzoeken van externe partijen.
• Ondernemend werken.
Ook al blijven wij in hoofdzaak een gedienstige organisatie, we willen wel ondernemend werken. Activiteiten voor externe partijen worden minimaal budgettair neutraal uitgevoerd.
• Versterken van de organisatie.
Onze organisatie is kwetsbaar en (te) afhankelijk van sleutelpersonen. De komende jaren willen we dit op diverse fronten verbeteren.
• Uitbreiding activiteiten in het groenbeheer.
Groenbeheer biedt veel kansen voor het invullen van dagbestedingsplekken. Daarom streven we naar een uitbreiding van onze activiteiten op dit gebied.
• Zoeken naar vernieuwende samenwerkingsvormen.
Wij gaan niet de concurrentie aan met andere maatschappelijke organisaties, maar zoeken de samenwerking op. Daarbij staan we open voor vernieuwende constructies.
• Versterken en beter presenteren van onze groene waarden.
We willen onze groene waarden op het gebied van natuur, voedsel en duurzaamheid beter tot hun recht laten komen, onder meer door educatie, eetavonden en samenwerking met initiatieven op het gebied van stadslandbouw.
• Meer betrokkenheid organiseren.
We gaan de komende jaren onderzoeken hoe we de betrokkenheid van bezoekers, maatschappelijke partners, sponsoren en anderen bij onze boerderij kunnen vergroten.
• Onze kennis en expertise ter beschikking stellen aan anderen.
Door actief te participeren in relevante netwerken willen we onze deskundigheid ten dienste stellen van anderen. 

Daalhoeve vierde met Wecycle 6 februari 2018

Daalhoeve heeft vorig jaar 2.025 elektrische apparaten ingezameld. Wecycle, het bedrijf dat de inzameling organiseert, heeft ons hiervoor beloond met een extra sponsorbijdrage van € 250.

Lees meer
Lammetjesdagen in volle gang 24 januari 2018

Op 9 januari is op onze boerderij het eerste lammetje geboren. Daarmee zijn de Lammetjesdagen van 2018 echt van start gegaan. Ze gaan door tot in maart.

Lees meer
Daalhoeve wint Groene Duim van IVN 19 december 2017

Boerderij Daalhoeve heeft op maandag 19 december de eerste Groene Duim gewonnen van IVN Limburg. Hieraan is een geldbedrag verbonden van honderd euro.

Lees meer